Velkommen til

Kolding Privat Familievejledning

- En investering i det dyrebareste
I har

Jeg tilbyder samtaler til jer der oplever at jeres familie er blevet udfordret af én eller flere problemstillinger. 
Hos mig, vil I opleve en rådgivende og vejledende tilgang med udgangspunkt i jeres familieværdier og ønsker for forandring. Jeg har 15 års erfaring og fagligt fundament i arbejdet med børn, unge og forældre.
Jeg ved at alle forældre gør deres bedste og at vi alle kan komme i svære situationer, hvor vi kan have behov for professionel hjælp.
Heidi Johansen, Familievejleder

Introduktion

Alle familier har i perioder udfordringer og problemer at tumle med. Vi oplever gennem livet kriser, tab, forandringer og uforudsigelige situationer som påvirker vores forældrerolle og vores børns adfærd og udvikling. Vores børn udfordrer vores følelsesmæssige tilstand, vores energi og samtidig skal vi ofte balancere og navigere i et arbejds- og kærlighedsliv.

Det kan skabe fortvivlelse, frustrationer, bekymringer, afmægtighed, konflikter og uhensigtsmæssige mønstre i vores familieliv og vi kan som forældre komme i tvivl, blive ulykkelige og mangle redskaber til at forstå og hjælpe vores børn.

De fleste gange løser vi problemerne selv, eller ved hjælp fra familie og venner. Men nogle gange kan det være nyttigt og nødvendigt med hjælp fra en udefrakommende, og erfaren professionel person, for at ændre retning.

Hvad kan vi forvente?

I kan forvente, at modtage og arbejde med konkrete redskaber, der kan skabe en mere positiv og konstruktiv retning i jeres familieliv.

I modtager vejledning, der skaber mulighed for at kunne se bagom jeres barns adfærd, hverdagens problemer og udfordringer og derved nå frem til nye muligheder, handlemåder og perspektiver i familielivet. Der findes ikke noget quick-fix, men der findes redskaber, der hurtigt kan hjælpe jer og ændre retning for jeres familie. 

Familievejledning er også for jer, der tænker:

  • Det burde vi da kunne klare selv!
  • Kan man virkelig bede om hjælp til det?
  • Hvorfor kan vi ikke selv, når alle andre kan?

Familievejledning

Når familielivet af en eller anden årsag er blevet svært og én eller flere i familien ikke trives, kan jeg tilbyde hjælp til familier og børn i form af:

Tilpasset forløb

Jeg tilbyder kortere eller længerevarende samtaleforløb der tilpasses jeres situation og jeres behov. Jeg kan mødes med de voksne alene, med et eller flere af børnene, eller med hele familien på én gang.Til en samtale afsættes 1 ½ time.

Gennem et familievejledningsforløb, vil I kunne nå til en uddybet forståelse af de handlemønstre, der fastlåser jer. I vil kunne opdage handlemuligheder, som er i overensstemmelse med det familieliv, I faktisk ønsker at leve.

Jeg vil arbejde med jeres indbyrdes dynamik, kommunikation og hjælpe jer med, at få problemer til at blive erstattet af en ny konstruktiv forståelse og nye brugbare løsninger. Der er ingen rigtig eller forkert måde at være familie på. Jeg tager udgangspunkt i jer og jeres måde at være familie på.

Om mig

Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden 2007 arbejdet indenfor Børn og familieområdet.

Jeg har en bred erfaring og viden om børns udvikling og reaktioner.

Jeg arbejder med udgangspunkt i tilknytningspsykologien. Det betyder, at et samtaleforløb hos mig, vil sigte mod at styrke kvaliteten af relationen mellem dig/jer og dit barn. Jeg er systemisk tænkende og vil forsøge at se og forstå jeres familie som et samlet sammenhængende system hvor vi påvirker hinanden. Gennem samtalerne vil jeg arbejde med at skabe en større bevidsthed hos dig/jer om de ubevidste mønstre og antagelser der er tilstede i jeres system.

Jeg har en særlig interesse i, at forstå børnenes perspektiv. Jeg har langvarig erfaring i samtaler med børn og teenagere- og anvender en humoristisk og omsorgsfuld tilgang til dem.

Jeg er faglig stærk, i at vejlede forældre til at forstå deres børns reaktioner, så de bedre kan hjælpe deres børn med at være i svære følelser. Jeg har en ærlig og direkte tilgang i min kommunikation til jer som forældre og ønsker at det er jeres familieværdier vi arbejder ud fra.

Jeg er efteruddannet i systemisk narrativ samtalepraksis og Neuroaffektiv udviklingspsykologi og anvender uddannelserne i min konkrete vejledning til familier.

Jeg har der udover flerårig erfaring i konfliktmægling mellem skilte par, samt samtaler med børn i skilsmissekrise og har et stort kendskab til det familieretslige område.

Jeg er uddannet SES (Samarbejde efter skilsmisse) skilsmissebehandler og har stor viden omkring børns reaktioner i skilsmisse konflikter, samt håndteringen af dem.

Jeg har derudover afholdt skilsmissegrupper for børn og teenagere gennem flere år.

Jeg ønsker at forstå og lytte til de udfordringer I oplever, som familie, der forstyrrer, bekymrer og frustrerer jer. Jeg ønsker at tage udgangspunkt i jeres værdier og behov.

Jeg arbejder i et let og forståeligt sprog, hvor I vil modtage undervisning, samtidig med at I vil gå fra samtalen med tydelige aftaler og konkrete redskaber og værktøjer I kan arbejde videre med.

Kontaktinfo

Ved telefonisk henvendelse, træffes jeg bedst mellem kl. 16-20 på hverdage.

Kontaktformular

Udfyld kontaktformularen og I vil blive kontaktet indenfor 24 timer. 

Priser

Pris pr. samtale

975 kr.
  • Til samtalen afsættes 1 time og 30 min.
  • Privat familievejledning med tavshedspligt
  • Konkrete redskaber med udgangspunkt i jeres problemstilling